הבית שלי הבית שלך – keep families together

ever been rejected? not a nice feeling

what about kicked out?

and taken away from your parents?

if you believe being an Israeli, or a Zionist, or a human being means being an example to others; if it means not repeating things we did not like when they were done to us;  here is a chance to take 4 minutes and help 1200 kids stay in Israel rather than be deported from Israel because they are a liability. why are they a liability?

תקדישו כ-4 דקות לראות קליפ מרגש שבו חוברים
אנשים מפורסמים
למקהלת הילדים שלנו בשיר שחובר עליהם ולכבודם.
אולי אם נגיע ל100,000 כניסות ננצח את אלי ישי
ואנשיו ונסיר מעליהם את חרב הגרוש.


Tags: , , , , , , ,

2 Responses to “הבית שלי הבית שלך – keep families together”

  1. Emanuel Says:

    כל הכבוד!

  2. Lior Zadicareo Says:

    I agree with you, Adi, every word. I was at the demonstration at the museum this week. If there is one thing that can make me go back into the city square and get involved in politics again; it is to see when how injustice is being done to the weak and the stray. I think that we as Jews in our own country are strong enough to take in others and make it part of us. We have to fight instincts and habits that have been developed through years of being the oppressed minority. It is all different now. I think some of us do not understand it yet!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: