my grandparents blumberg

the following is written by beloved uncle shaike blumbeg daliot, who in many respects is like a father to me

Moshe Blumberg 1934

Moshe Blumberg 1934

בחורף השנה(19 דצמבר 2009) נציין שלשים שנים להסתלקותה של אימי רבקה ז”ל. אצילת נפש,צדקת גמורה והיא רק בת שבעים ואחת.

כחודשיים לאחר מכן יחול יום הזיכרון לאבי משה ז”ל. שמונה שנים מאז פטירתו והוא שבע ימים בן תשעים ושתיים. איש משפחה,בעל עקרונות,נתיבו יושרה עם חוש הומור דק וייחודי.

אבא היה האחרון לדור מדבר, המאסף של המשפחה המורחבת שעלה לארץ ישראל בשנת 1932 ובלכתו מסר לנו ילדיו בהפקדה את המוט של מרוץ השליחים.

שניהם נחים על משכבם בסמיכות בבית העלמין סגולה שבפתח תקווה וכאילו ממשיכים ארבעים וחמש שנות נישואין שחוו אז, בחיים של מעלה.

שניהם היגרו מפולין ובלרוס למולדת החדשה ב 1932 ,היכרות ,נישואים, ילדים וזכו גם לנכדים. אבא שנותר ללא אימא וחבר אליה לאחר יותר משני עשורים, התברך גם בנינים.

יחד בנו בתבונה זוגיות שהשלימה האחד את השנייה ובצוק העיתים עמלו והתגברו על קשיים ומהמורות ולעיתים גם מכשלות. אנו הילדים לא חסרנו דבר, עבורנו  מעולם לא חסכו ותמיד עטפו אותנו בתשומת לב ואהבת אין קץ. כל אחד בדרכו.

אמי עזבה את מולדתה כאשר בצקלונה מטען יקר: מורשת משפחתה,אהבת ציון והשפה העברית. אישה של נתינה,צנועה,אהובה על ידידיה ואשר לעת הצורך ידעה בתבונתה גם פשרות.

אבי-שהגיע מוורשה הבירה ממשפחה בהם גם אנשים המושכים בעט, עיתונאי,סופר מורה וכד’ התאים עצמו למציאות של קבע והיה לאיש המעשה והעבודה. המפרנס.

החזרנו אהבה להורינו ואף ידענו לכבד ולהוקיר את תפקידם. לא אחת – גם כאשר ניסו להעלים מעינינו- חשנו בקשיי היום יום מאז שחר הילדות.  הם הצליחו כי הייתה להם תרומה מכרעת לילדותי הנהדרת.

חותמם ניכר בכל אחד מילדיהם.

Rivka Blumberg was born in Volpa

Located, 43km East to Bialistok, 48km South-East to Grodno.
Situated on the Waupianka River.

Formerly in the Grodno uzed, Grodno gubernia

now Europe -> Belarus -> Hrodna -> Volpa

here is an interesting link to the jewish community of Volpa

My grandparents Rivka and Moshe blumberg 25 05 1934

My grandparents Rivka and Moshe blumberg 25 05 1934

Rivka Lavzovski Blumberg

Rivka Lavzovski Blumberg

kitroni 56 petach tikvah israel by machne yehouda

kitroni 56 petach tikvah israel by machne yehouda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: